Szülői munkaközösség (SZM)

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola

A szülő, a tanuló és a pedagógus jogait, kötelességeit a közoktatási törvény határozza meg. Annak érdekében, hogy a szülők a jogaikat érvényesíthessék és kötelességeiket teljesíthessék, iskolánkban szülői szervezet működik.

Ez a közösség a Szülői Munkaközösség (SZM), ahová minden osztály két tagot delegálhat,  évente két alkalommal ülésezik.

A szülői munkaközösség szervezete

A szülői munkaközösség: az összes szülői képviselőből áll.

A szülői képviselők: osztályonként két személy, akiket a tanév első szülői értekezletén választanak meg a szülők.

A szülői képviselők tevékenységei

 • Együttműködés a konfliktusok megoldásában.
 • Az iskolai programok támogatása, szervezésének segítése.
 • Információk továbbítása mindkét irányba.
 • Az osztályfőnökök munkájának támogatása.
 • Szülői munkaközösségi üléseken való aktív részvétel.
 • Kapcsolattartás és információcsere biztosítása az iskola és a szülők között.

Az SZM feladata
Az iskolán belül a szülői munkaközösség tájékoztató munkájának nagy jelentősége van. 

A szülői munkaközösség ülésein az iskolát általánosan érintő témákat beszélik meg. Ezeken az üléseken tapasztalatokat cserélnek és javaslatokat tehetnek az iskolát, diákokat érintő kérdésekben.

Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek az SZMSZ, vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadását követően.

Szülői szervezet véleményezési jogát a következő esetekben gyakorolja:

 • Az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben
 • Az éves munkaterv elfogadásakor
 • Pedagógiai Program elfogadásakor
 • Házirend elfogadásakor
 • SZMSZ meghatározott pontjaiban
 • Intézmény irányításának, vezető személyének támogatása során
 • Tanulók nagyobb csoportját érintő döntéseknél

Itt nyílik lehetőségük a szülői képviselőknek saját osztályuk ügyeit előterjeszteni és szavazás keretében új szabályokat alkotni. 

Másrészt az is feladatuk, hogy a szülőket minden fontos témáról tájékoztassák: legyen az szabály, vagy határozat, iskolai rendezvények, vagy szervezés.

Az iskolavezetés és a szülői munkaközösség kapcsolata:

A szülői szervezettel az iskola részéről az igazgató, a szülői munkaközösség elnökével közvetlenül tartja a kapcsolatot.

A szülői munkaközösség részére az igazgató félévente tájékoztatást ad az iskola feladatairól, működéséről és a tanulókkal összefüggő kérdésekről. Az igazgató rendkívüli értekezletet hív össze minden olyan kérdésben, melyben az SZM jogosult a véleményezésre.

A szülői munkaközösség által kezdeményezett értekezletekre, rendezvényekre előzetes egyeztetés alapján az iskola helyet biztosít.

A szülői szervezet véleményének kikérésével és egyetértésével zajló iskolai rendezvényeink, melyek szervezésében a szülői közösség aktív részt vállal:

 • Farsangi bál
 • Alapítványi bál
 • Családi nap
 • ÖKO-iskolai programok
 • Kirándulások, táborozások szervezése
 • Aktuális kérdések
 • Muffin nap
 • DÖK nap

Még több hír

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner