Oktatás

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola

Iskolánk pedagógiai céljai:     

Az óvodából érkező kisgyermek számára biztonságos, családias légkör kialakítására törekszünk.
A gyerekek minél több érzékét, készségét és képességét igyekszünk fejleszteni az iskolai közös tevékenység során, megőrizve a játékosságot.
Szeretnénk fogékonnyá tenni tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, a társadalom értékei iránt.
Iskolánk teret és lehetőséget ad a gyermekek játék- és mozgás iránti vágyának kielégítésére, az egészséges életmódra való igény kialakítására.
A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában az elemi ismeretek közvetítésén túl, fejleszteni kívánjuk diákjaink alapvető képességeit és alapkészségeit, különös tekintettel a kulcskompetenciákra.
A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő, korszerű ismereteket kívánunk átadni.
Különböző érdeklődésű, eltérő értelmi-, érzelmi-, testi fejlettséggel, képességgel, motivációval, szocializáltsággal, kultúrával bíró gyerekeket nevelünk együtt, egy közösségben.
Esélyegyenlőséget kívánunk biztosítani minden diákunknak.
Szeretnénk elérni, hogy a tudás mindegyikük számára értékké váljon.
Tanulóinkat – érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően – szeretnénk felkészíteni a továbbtanulásra, az élethosszig tartó tanulásra.
Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó diákokat maradéktalanul rászoktassuk jogaik, kötelességeik törvényes gyakorlására.
Különleges figyelmet szentelünk az idegen nyelv tanításának.

Iskolánk sajátos arculata:

Iskolánk 2002-ben, Baranya megyében elsőként bekapcsolódott az Ökoiskolák Országos- és ezen keresztül európai Hálózatának munkájába, és azóta minden alkalommal, legutóbb 2011-ben iskolánk újra elnyerte az Ökoiskola címet.
Ennek szellemében úgy végezzük pedagógiai munkánkat, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbáljuk tiszteletben tartani az élővilág érdekeit.
A mindennapi pedagógiai gyakorlatban a gyerekeket úgy neveljük, hogy későbbi életük során döntéseikbe beépüljön a természet- és a környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás.

E célokat szolgálják iskolánkban:

Ökokuckó, szabadtéri kőzettani bemutatóhely, szelektív hulladékgyűjtés, erdei iskola, madárbarát kert, Rácvárosi túrák, öko-karácsony, jeles napok, egészségnapok és egészséghét programjai.
Az elmúlt években kiemelt feladatunknak tekintettük az egészséges életmód program keretein belül az egészséges táplálkozásra nevelést, amely törekvésünkben partnerünk a konyha és a büfé üzemeltetője.
A gyerekek körében kedvelt programunk az „egészséges ételek napja”.

Tanulásszervezési rendszerünk főbb jellemzői:

Évfolyamonként két osztállyal működünk.
Az alsó tagozatosok számára napközit, felső tagozatosok számára tanulószobát biztosítunk.
Az angol nyelvet emelt szinten tanítjuk már az első osztálytól, a felső tagozatban a kiemelt csoportokban heti öt órában.
Informatikát csoportban oktatunk.
A mindennapos testnevelés bevezetésére felkészülve sport-napközis foglalkozásokat tartunk, figyelemmel arra, hogy tanulóink minden nap mozogjanak.

Szabadidős, tanórán kívüli tevékenységek:

Széles szakköri kínálatot biztosítunk. Népszerű a rajz-, kézműves-, origami-, könyvbarát-,  szorobán-, történelem-, természetismeret-, művészeti-, számítástechnika szakkörünk és az énekkar is.
Tanulmányi- és sportversenyeken is sikerrel vesznek részt diákjaink.
Számos sportág képviselteti magát iskolánkban. A floorball, a tenisz, a röplabda, az atlétika, a labdarúgás, a játékos sport, a zenés torna vonzza a legtöbb látogatót.
Szabadidős programkínálatunkat nemcsak tanulóinknak, hanem a szülőknek is ajánljuk. A gyerekek és felnőttek körében is népszerűek a rendszeres rácvárosi túrák, a madármegfigyelő nap, a családi nap, a játszóházak, és a könyvtár rendezvényei is.
Kulturális programjainkba a lakókörnyezetet is igyekszünk bevonni. Rendszerint teltház van a Móricz-napon, valamint a különleges író-olvasó találkozókon is.

Rácváros Diákalapítvány:

Iskolánk alapítványát azért hoztuk létre, hogy a diákoknak szervezett programjainkat színesíteni tudjuk és támogatást nyújthassunk tanítványainknak versenyek nevezési díjaira, nyári táborra, osztálykirándulásra, színházlátogatásra.
Örömünkre szolgál, hogy egyre több szülő ajánlja fel adója l%-át alapítványunknak.
Minden évben megszervezzük a már hagyományossá vált Alapítványi bálunkat, mellyel szintén a Rácváros Diákalapítvány bevételét gyarapítjuk.
Tudjuk, hogy iskolánk csak akkor lehet eredményes, ha figyel a szülők igényeire, ezért folyamatos és az előrelépést segítő kommunikációt és együttműködést folytatunk környezetünkkel.
Ha nem elválasztunk, hanem összekötünk, lehetőséget adunk az együttgondolkodásra, a közös munkára, az alkotásra, így a gyermekek megtapasztalhatják az együttműködés szükségességét, lehetőséget kapnak a valóságos világ tényezőivel való együttélésre.

Rácváros Diákalapítvány

adószám: 19034700-1-02
Szigetvár és Vidéke Takarékszövetkezet
számlaszám: 50800104-11025863

Még több hír

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola

Muffin nap

2024. április 15-én hétfőn, 9:45-től muffin napot tartunk az udvaron. Ára: 100 Ft/db Mindenkit szeretettel várunk! A Szülői Munkaközösség

Olvasd tovább...
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner