Ökoiskola

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola

Iskolánk pedagógiai céljai    

Az óvodából érkező kisgyermek számára biztonságos, családias légkör kialakítására törekszünk.
A gyerekek minél több érzékét, készségét és képességét igyekszünk fejleszteni az iskolai közös tevékenység során, megőrizve a játékosságot.
Szeretnénk fogékonnyá tenni tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, a társadalom értékei iránt.
Iskolánk teret és lehetőséget ad a gyermekek játék- és mozgás iránti vágyának kielégítésére, az egészséges életmódra való igény kialakítására.
A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában az elemi ismeretek közvetítésén túl, fejleszteni kívánjuk diákjaink alapvető képességeit és alapkészségeit, különös tekintettel a kulcskompetenciákra.
A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő, korszerű ismereteket kívánunk átadni.
Különböző érdeklődésű, eltérő értelmi-, érzelmi-, testi fejlettséggel, képességgel, motivációval, szocializáltsággal, kultúrával bíró gyerekeket nevelünk együtt, egy közösségben.
Esélyegyenlőséget kívánunk biztosítani minden diákunknak.
Szeretnénk elérni, hogy a tudás mindegyikük számára értékké váljon.
Tanulóinkat – érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően – szeretnénk felkészíteni a továbbtanulásra, az élethosszig tartó tanulásra.
Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó diákokat maradéktalanul rászoktassuk jogaik, kötelességeik törvényes gyakorlására.
Különleges figyelmet szentelünk az idegen nyelv tanításának.

Iskolánk sajátos arculata

Iskolánk 2002-ben, Baranya megyében elsőként bekapcsolódott az Ökoiskolák Országos- és ezen keresztül európai Hálózatának munkájába, és azóta minden alkalommal, legutóbb 2011-ben iskolánk újra elnyerte az Ökoiskola címet.
Ennek szellemében úgy végezzük pedagógiai munkánkat, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbáljuk tiszteletben tartani az élővilág érdekeit.
A mindennapi pedagógiai gyakorlatban a gyerekeket úgy neveljük, hogy későbbi életük során döntéseikbe beépüljön a természet- és a környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás.

E célokat szolgálják iskolánkban

Ökokuckó, szabadtéri kőzettani bemutatóhely, szelektív hulladékgyűjtés, erdei iskola, madárbarát kert, Rácvárosi túrák, öko-karácsony, jeles napok, egészségnapok és egészséghét programjai.
Az elmúlt években kiemelt feladatunknak tekintettük az egészséges életmód program keretein belül az egészséges táplálkozásra nevelést, amely törekvésünkben partnerünk a konyha és a büfé üzemeltetője.
A gyerekek körében kedvelt programunk az „egészséges ételek napja”.

Tanulásszervezési rendszerünk főbb jellemzői

Évfolyamonként két osztállyal működünk.
Az alsó tagozatosok számára napközit, felső tagozatosok számára tanulószobát biztosítunk.
Az angol nyelvet emelt szinten tanítjuk már az első osztálytól, a felső tagozatban a kiemelt csoportokban heti öt órában.
Informatikát csoportban oktatunk.
A mindennapos testnevelés bevezetésére felkészülve sport-napközis foglalkozásokat tartunk, figyelemmel arra, hogy tanulóink minden nap mozogjanak.

Szabadidős, tanórán kívüli tevékenységek

Széles szakköri kínálatot biztosítunk. Népszerű a rajz-, kézműves-, origami-, könyvbarát-,  szorobán-, történelem-, természetismeret-, művészeti-, számítástechnika szakkörünk és az énekkar is.
Tanulmányi- és sportversenyeken is sikerrel vesznek részt diákjaink.
Számos sportág képviselteti magát iskolánkban. A floorball, a tenisz, a röplabda, az atlétika, a labdarúgás, a játékos sport, a zenés torna vonzza a legtöbb látogatót.
Szabadidős programkínálatunkat nemcsak tanulóinknak, hanem a szülőknek is ajánljuk. A gyerekek és felnőttek körében is népszerűek a rendszeres rácvárosi túrák, a madármegfigyelő nap, a családi nap, a játszóházak, és a könyvtár rendezvényei is.
Kulturális programjainkba a lakókörnyezetet is igyekszünk bevonni. Rendszerint teltház van a Móricz-napon, valamint a különleges író-olvasó találkozókon is.

Rácváros Diákalapítvány

Iskolánk alapítványát azért hoztuk létre, hogy a diákoknak szervezett programjainkat színesíteni tudjuk és támogatást nyújthassunk tanítványainknak versenyek nevezési díjaira, nyári táborra, osztálykirándulásra, színházlátogatásra.
Örömünkre szolgál, hogy egyre több szülő ajánlja fel adója l%-át alapítványunknak.
Minden évben megszervezzük a már hagyományossá vált Alapítványi bálunkat, mellyel szintén a Rácváros Diákalapítvány bevételét gyarapítjuk.
Tudjuk, hogy iskolánk csak akkor lehet eredményes, ha figyel a szülők igényeire, ezért folyamatos és az előrelépést segítő kommunikációt és együttműködést folytatunk környezetünkkel.
Ha nem elválasztunk, hanem összekötünk, lehetőséget adunk az együttgondolkodásra, a közös munkára, az alkotásra, így a gyermekek megtapasztalhatják az együttműködés szükségességét, lehetőséget kapnak a valóságos világ tényezőivel való együttélésre.

Rácváros Diákalapítvány

adószám: 19034700-1-02
Szigetvár és Vidéke Takarékszövetkezet
számlaszám: 50800104-11025863

Még több hír

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner