Intézményi értékelés

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola

  1.  Pedagógiai folyamatok

Kiemelkedő tevékenységek:

Stratégiai tervek alapja a személyiség és közösségfejlesztés, a tanulási eredmények mindenkori fejlesztése. Mindezek a partneri megelégedettség alapjául is szolgálnak.

A pedagógiai folyamatok követhetők a pedagógusok és az intézmény dokumentumaiban. A helyi feltételrendszer figyelembevételével készült alapdokumentumok a hatályos oktatáspolitikai irányelvek szerint készültek.

Fejleszthető tevékenységek:

Az intézményi célok elérését támogató ellenőrzési, értékelési, mérési és az intézményi önértékelési rendszer hatékonyabb működtetése

  1.  Személyiség-és közösségfejlesztés

Kiemelkedő tevékenységek:

Az intézmény változatos és tartalmas közösségépítő programokat szervez. Az Öko-iskolai program keretében a környezettudatosságra nevelés. Az intézmény együttműködése a gyógypedagógusi hálózattal.

Fejleszthető tevékenységek:

A DÖK tevékenységeinek szélesítése, a beszámolókban a tevékenységeinek részletesebb megjelenítése. A tanulók eredményeinek dokumentálása a további felhasználáshoz, az eredmények változásának követéséhez.

  1.  Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények

Kiemelkedő tevékenységek:

Kidolgozott és gyakorlatban működő a tanulók tanulási útjának követése. A tovább tanulók eredményeinek nyomon követésének, a honlapon való megjelenítése.

Fejleszthető tevékenységek:

A szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása.

  1.  Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikácó

Kiemelkedő tevékenységek:

A pedagógusok többszintű együttműködésének és szakmai munkájuk intézményi célokkal összhangban történő megvalósulása. Az információ többcsatornás áramlásának működtetése.

Fejleszthető tevékenységek:

Az intézmény magas szintű szakmai munkájának „jógyakorlatokba” történő átültetése (Öko-iskolai programok, nyelvi képzés, próbanyelvvizsga, felvételi előkészítő) és ezek bemutatása, továbbadása külső szakmai csoportok számára.

  1.  Az intézmény külső kapcsolatai

Kiemelkedő tevékenységek:

A széleskörű partneri együttműködés, melyek azonosítása a dokumentumokban megtörténik. A partnerek tájékoztatása, a honlap működtetése. Az intézményre különösen igaz, hogy a fenntartható fejlődés szemléletmódját erősítik a tanulókban.

Fejleszthető tevékenységek:

A panaszkezelési eljárás részletes kidolgozása.

  1.  A pedagógiai munka feltételei

Kiemelkedő tevékenységek:

A pedagógiai munka megszervezésében a szakszerű feladatellátásra törekednek. Igyekeznek az egyenletes teherelosztást megvalósítani, újabb innovatív módszerekkel megismerkedni, és élnek a belső tudásmegosztással is. Az intézmény különösen nagy gondot fordít a fenntarthatóság megélésére, a környezettudatosságra, az erre való nevelésre. Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenysége kiemelkedő.

Fejleszthető tevékenységek:

Az intézményi megnyitása külső szakmai szervezetek, iskolák számára, a „jógyakorlatok”
(Öko-iskola, próbanyelvvizsga) intézményen kívüli megosztása, műhelyfoglalkozások szervezése.

  1.  A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Kiemelkedő tevékenységek:

A jogszabályi elvárásoknak megfelelően alakították ki és valósítják meg az intézmény céljait, feladatait. A törvényi előírások értelmében fontosnak tartják a helyi sajátosságok szem előtt tartását: a családias légkör megtartását, ahol a középpontban a gyermek áll; hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak.

Fejleszthető tevékenységek:

Nincs

Még több hír

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola

Muffin nap

2024. április 15-én hétfőn, 9:45-től muffin napot tartunk az udvaron. Ára: 100 Ft/db Mindenkit szeretettel várunk! A Szülői Munkaközösség

Olvasd tovább...
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner